Komunitný vzdelávací projekt realizujeme od roku 2023. V rámci neho skúmame spoločné kultúrne dedičstvo mesta Modrý Kameň.

Autorom projektu je občianske združenie Dobrý Kameň a realizujeme ho v spolupráci s Hontiansko-novohradskou knižnicou A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši. Projekt finančne podporil Fond na podporu umenia.

Hlavnou myšlienkou je zachytiť cenné architektonické prvky nášho mesta, ktoré ho formovali a dodnes formujú. Chceme totiž poukázať na to, že naše mesto ešte stále dýcha históriou a nikdy nie je neskoro začať si ju vážiť. Nevenujeme sa však len verejným budovám, ako sú Kino Jánošík, hotel Hrad, Káposztássyho vila, či budova Tatra banky (dnes zdravotné stredisko). Zámerom je zozbierať informácie aj o súkromných rodinných domoch, ktoré v meste stoja, či stáli.

Aj preto významnú časť projektu tvorí práca s deťmi a mládežou. Na projekte spolupracovala aj ZŠ s MŠ Modrý Kameň, z ktorej sa žiaci 5. – 9. ročníka stali mladými výskumníkmi. Na spoločných stretnutiach v škole sme žiakov učili, ako sa dá „čítať“ architektúra, čo všetko je možné z jednotlivých domov zistiť, ako si ich Modrokamenčania prispôsobovali, aké významné prvky sú na nich dodnes zachované. Žiaci následne pracovali doma, v spolupráci so svojimi rodičmi a starými rodičmi. Ich úlohou bolo zachytiť čo najlepšie históriu svojho vlastného domu (alebo domu svojich starých rodičov). Zaujímali nás samozrejme aj osobné príbehy, ktoré sa v týchto domoch odohrávali. Pre tých, ktorí sa chceli zapojiť do zberu údajov, ale na škole nemali z rodiny zástupcu, sme pripravili dotazníky. Tie môže ktokoľvek vyplniť a odovzdať nám. Keďže však cieľom je zvýšiť záujem o stav našich budov, a tým aj vitalitu nášho mesta, skúmame rovnako staré domy, ako aj tie novšie. Každý dom má „právo“ byť na mape miestnych pamätihodností.

Nemenej dôležité boli stretnutia so seniormi, konkrétne ZO SZŤP v Modrom Kameni. Práve ich spomienky a archívne fotografie boli hlavným zdrojom informácií.

Hlavným výstupom z projektu je interaktívna mapa, v ktorej si môžete pozrieť najstaršie, najvzácnejšie, unikátne, či typické Modrokamenské domy. Poslúžiť môže aj návštevníkom mesta, pri ich potulkách modrokamenskými uličkami. Taktiež v rámci projektu pripravíme panelovú výstavu dobových fotografií, ktorá bude inštalovaná v parku, či uliciach mesta.

Aby sa nám o našich domoch lepšie rozmýšľalo, pripravili sme aj dve verejné diskusie. Pozvali sme si odborníkov spomedzi antropológov, urbanistov či architektov, ale aj tých, ktorí sa venujú obnove opustených budov.

Zároveň vás prosíme, aby ste načúvali deťom, ak vás oslovia s otázkou o vašom dome, či o živote v našom meste. Čím viac informácií sa nám podarí zohnať, tým bohatšia bude naša spoločná „pamäť“. Akékoľvek podnety, postrehy či nápady môžete posielať napríklad na:

facebookovú stránku nášho o.z.,

alebo mailom na jaroslav.hanko.mk@gmail.com.

Pomôžte nám zachytiť históriu modrokamenských domov. Vyplňte dotazník k svojmu domu na nasledovnom odkaze: CHCEM VYPLNIŤ DOTAZNÍK O DOME.