Modrý Kameň je mesto s nevyužitým potenciálom. Hlavným lákadlom pre turistov je hrad. No možností, ako sa dostať pešo k hradu, je viacero.

Na potulkách naším mestom je nemožné si nevšimnúť množstvo prameňov a studničiek, ktoré v minulosti slúžili ako hlavný zdroj pitnej vody. V dnešnej modernej dobe už majú svoje slávne časy studničky dávno za sebou a nahradil ich mestský vodovod. Ale ani plynutie času im neubralo na výdatnosti vody a skrývajú v sebe čaro histórie a rozprávajú sa o nich rôzne príbehy.

Dlhé roky som žila v zahraničí s túžbou raz sa vrátiť do rodného kraja. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že všade dobre, ale doma najlepšie. Občas mi prišlo až bizarné, z čoho všetkého v zahraničí vedia urobiť atrakciu. Pri potulkách a znovu objavovaní svojho rodného mesta mi skrsla myšlienka zviditeľniť tie naše studničky a zároveň ponúknuť turistom ďalšiu možnosť, ako spoznať naše historické mestečko.

Inšpirovali ma dobrovoľníci z občianskeho združenia Dobrý Kameň, ktorý sa svojimi aktivitami snažia skrášliť Modrý Kameň hlavne pre domácich. Pri hľadaní zdrojov financovania môjho plánu mi dal kamarát do pozornosti výzvu vyhlásenú Nadáciou EPH. Ako to už býva, keď človek chce, tak aj príležitosť sa naskytne, podarilo sa mi dať môj plán na papier a vznikol tento projekt s názvom Nájdime Modrokamenské studničky. Do projektu som zahrnula 6 vodných atrakcií, ktoré môžu zaujať svojou rozmanitosťou:

  1. „Čurgov“ na námestí, ktoré je logicky „vstupnou bránou“ do mesta pre tých, ktorí k nám prídu autobusom. Môžeme ju preto oprávnene považovať za prvú zastávku nášho „studničkovského“ chodníka.
  2. Studnička na Strhárskej ulici, bola nedávno opatrená novou strieškou, no po rokoch opäť spustla. Preto sme len už existujúcej drevenej strieške, dopriali nový náter a trochu vyčistili okolie, aby nepôsobila zanedbane.
  3. Studnička na Školskej ulici, ktorá dodnes slúži ako zdroj pitnej vody pre okolité domy, tiež dostala nový náter a obyvatelia ju používajú naďalej.
  4. Studnička s nefunkčnou pumpou na Drienovskej ulici, bola našou najväčšou výzvou. Keďže obyvatelia si pamätajú, že už skoro 30 rokov táto pumpa nefunguje, snažíme sa o jej opätovné sfunkčnenie. V roku 1949 bol do skaly vytesaný vrt, a následne bola osadená pumpa s opačným mechanizmom, kvôli jej hĺbke 45 metrov.
  5. Rezervoár vody pre hradnú fontánu obsahuje mechanizmus, ktorý zásoboval fontánu vodou. V jarných mesiacoch je prítok vody taký silný, že voda až vyteká z rezervoára. Deravé kovové dvierka nanovo ako presnú kópiu vyrobí miestny umelecký kováč M. Žlnka. A dobrovoľníci okolie rezervoáru vyčistili, aby ju bolo vidieť z poľnej cestičky.
  6. Studnička v Ďuričke je mojou srdcovou záležitosťou. V minulosti bola práve táto ulica jednou z prvých osídlených, čiže sa tu nachádzajú najstaršie kamenné domy v Modrom Kameni. Avšak v súčasnosti je to zanedbaná časť, bola zarastená burinou, černičím a do potoka miestni obyvatelia hádzali svoj odpad. Studnička sa nachádza v blízkosti potoka a našim plánom bolo studňu vyčistiť a osadiť novú rúru ktorá by odvádzala prebytočnú vodu do potoka. Poznáte ten pocit, keď sa niečo podarí. Tento pocit mám vždy, keď sa sem vrátim. Je to magické miesto. Studnička dostala hlas, pretože odtekajúca voda do potoka krásne žblnká a v studničke sa po vyčistení objavili malé rybičky (dokonca ja oranžová). Je mi jasné, že tam žili určite aj predtým, len ich nebolo vidieť. Treba sa prísť pozrieť a každý nech posúdi sám.

Keď sa spojí nápad, nadšenie, chuť niečo zmeniť a samozrejme nájdu sa aj financie (Nadácie EPH), tak nastáva fáza realizácie. Som nesmierne vďačná, že som našla spojencov, ktorí sú ochotní ma podporiť a prísť pomôcť, keď treba. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a nebolo ich málo: Slavo Mózer, Ivan Hudáč, Filip Hudáč, Tomáš Strača, Palči, Roman Bariak, Megan Ružinská, Miško Mačuda, Jaroslav Hanko, Vincko Hanko, Tibor Geregaj, Janko Leitner, Vladko Leitner, Monika Leitnerová, Kamila Višniarová a ostatným, ktorí akokoľvek prispeli k naplneniu nášho plánu.

Chodník po modrokamenských studničkách sme otvorili malým podujatím 21. októbra 2023.

Ing. Katarína Vámošová